MATERIAAL


Promotiemateriaal

Wil je graag nu al promotie maken voor de Wereldwaterdag? Dat kan met onderstaand promomateriaal!



Educatief materiaal

Red het bos, red het water! Op Wereldwaterdag (22 maart) zetten we de rol van bossen in de watercyclus in de kijker, zowel hier als in het Amazonewoud. We onderzoeken welke rol wij hierin kunnen spelen en wat bedrijven en overheden kunnen doen. In dit educatief pakket ontdek je hoe je met je leerlingen rond dit thema aan de slag kan gaan.
Je vindt er concrete werkvormen op verschillende niveaus:
  • één voor kleuters en leerlingen tot het 3de leerjaar waar de leerlingen leren vanuit experimenteren, ervaren en doen;
  • één voor leerlingen vanaf het 4de leerjaar en secundair waar we inzetten op het visualiseren en het tastbaar maken van het concept;
  • één voor het secundair onderwijs dat conceptueler is uitgewerkt en vertrekt vanuit onderzoeksvragen.

Klik hier voor het lespakket op drie verschillende niveaus

Bekijk ook de getuigenis van Victoria uit het Ecuadoraanse Amazonegebied.

 
 



Heb je vragen rond wereldwaterdag@school, neem dan contact op via wereldwaterdagatschool@joinforwater.ngo


Wereldwaterdag@school is een initiatief van:

             


Met de steun van: